JuhaSavela Teemana talous.

Ylivelkaantumisen estäminen ja positiivinen luottorekisteri

Positiivinen luottorekisteri paikkaisi sitä tiedonpuutetta, joka on haitannut kotitalouksien ja muiden luotonottajien velkaantumisen kattavaa seurantaa ja siihen puuttumista.  Rekisterissä olevat tiedot luotonhakijoiden tuloista ja veloista antaisivat rahoittajille entistä paremmat mahdollisuudet arvioida luottoa myöntäessään asiakkaan kykyä selviytyä veloistaan.  Yksityisten asiakkaiden ja koko talouden tasolla velkaantumisasteen seuranta tulisi kattavammaksi.  Luotonmyöntäjien ja viranomaisten edellytykset puuttua velkaantumisongelmiin paranevat, kun velkaantumista koskevat tiedot saadaan nykyistä kattavimmiksi ja tiedot päivittyvät nopeasti.  Rekisterin tietojen käyttöoikeuksilla ja teknisillä järjestelyillä tulisi varmistaa myös, että rekisteriin kirjatut pääsevät hyötymään itseään koskevista tiedoista.

Erkki Kontkasen ja Jukka Långin oikeusministeriölle laatiman selvityksen  mukaan edellytykset positiivisen luottorekisterin perustamiselle ovat olemassa ja selvityksen tekijät ehdottavat rekisterin perustamista.  Selvityksessä arvioidaan, että uusi rekisteri voisi olla käytössä vuoden 2023 alusta.  Näin ollen uudesta rekisteristä ei saada pikaisesti apua ylivelkaantumista vastaan.  Ylivelkaantumiseen onkin syytä puututtua jo nykyisin luottomarkkinoista käytettävissä olevan tiedon avulla. 

Rekisteristä hyötyä vain, kun tietojen ilmoittamiseen ja käyttöön sitoudutaan laajasti

Kaikissa EU-maissa Ranskaa ja Suomea lukuun ottamatta on ollut pitkäänkin mahdollista kerätä positiivisia luottotietoja.  Useissa EU-maissa kotitalouksien velkaantumisaste on silti suurempi kuin Suomessa.  Rekisteri sinällään ei ole estänyt voimakasta velkaantumista, mutta sen tiedoista on ollut hyötyä, kun velkaantumista on eri välinein käännetty laskuun.   Tämä on ollut välttämätöntä, kun lisääntyvästä velkaantumisesta on tullut rahoitusmarkkinoiden vakautta uhkaava riski.

Useisiin maihin verrattuna Suomi aloittaisi positiivisen luottorekisterin laatimisen takamatkalta.  Nyt on kuitenkin mahdollista hyödyntää työssä viime vuosina voimistunutta rahoituspalveluiden digitalisaatiota.  Digitaalisten tietojärjestelmien avulla tiedon käyttöä voidaan parantaa.  Hyötyjinä ovat luotonmyöntäjät, rahoitusvakauden seurannasta ja valvonnasta vastaavat viranomaiset sekä rekisteröidyt itse.  Mitä enemmän tiedoilla on käyttöä eri tahoilla, sitä perustellumpaa on positiivisen luottorekisterin rakentaminen.

Arvatenkin luotonmyöntäjiä kiinnostaa saada käyttöönsä nykyistä kattavampaa ja ajantasaista tietoa asiakkaan tuloista ja veloista.  Rahoitusmarkkinoiden vakaudesta vastaavilla viranomasilla on tarve saada tiedot mm. kotitalouksien velkaantumisesta koko talouden tasolla niin, että velka sisältää kaikki eri lähteistä myönnetyt luotot.   Yksittäisten henkilöiden intressinä on tarkistaa rekisteriin kirjatut henkilötiedot ja saada tietoa niiden käytöstä.  Yhtä oleellista on kuitenkin, että rekisteröity näkee, mitä taloudellista informaatiota ja missä muodossa rekisteriin on hänen osaltaan kirjattu.  Näin rekisteröity saisi myös välitöntä hyötyä positiivisesta luottorekisteristä.  Kun palvelujen digitalisointi on joustavoittanut luottojen hakemista ja myöntämistä, sen tulisi auttaa asiakkaita myös ylivelkaantumisen estämisessä. 

Lainanottajien velanhoitokykyä arvioidaan jo nykyisin – mikä muuttuisi rekisterin myötä?

Rahoitusalan sääntelyn piirissä olevat luotonantajat, kuten talletuspankit ja muut luottolaitokset, arvioivat jo nykyisin asiakkaan antamien tietojen avulla asiakkaan takaisinmaksukykyä ennen luottopäätöstä.   Samantyyppisiä arviointimenetelmiä käyttävät myös useat pankkisektorin ulkopuolella olevat luotonantajat.  Puutteena on mm. se, että kaikki asiakkaan eri lähteistä ottamat luotot eivät välttämättä ole mukana takaisinmaksukykyä arvioitaessa ja asiakkaan tilanne voi näyttää sen vuoksi luotonantajalle paremmalta kuin se todellisuudessa on.  Kun luotonantaja velvoitetaan tarkistamaan positiivisesta luottorekisteristä tuloja ja velkoja koskevat tiedot ennen luottopäätöstä, virhemahdollisuudet pienenevät.   Yksittäisen asiakkaan velkaantumisen seuranta ja tilanteeseen puuttuminen paranevat nykyisestä.

Kuva kotitalouksien ja yksityishenkilöidenhenkilöiden velkaantumisasteesta tarkentuu ja osin muuttuu, kun kaikista eri lähteistä otetut luotot lasketaan mukaan.  Myös koko talouden tasolla velkaantumisaste voi osoittautua suuremmaksi, kuin nykyisten tilastojen valossa näyttää.

Positiivisista luottotiedoista on hyötyä myös rahoitusmarkkinoiden vakauden valvonnassa

Positiivista luottorekisteriä koskevassa selvityksessä todetaan, että rekisteriä voitaisiin käyttää vain luottokelpoisuuden arviointiin ja erikseen määriteltyjen viranomaistehtävien hoitamiseen.   Ylivelkaantuminen ei ole ainoastaan yksittäisen henkilön tai kotitalouden ongelma.  Se ei ole myöskään riski, jota voi hallita pelkästään yksittäisten pankkien valvonnalla.  Kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin kokemusten mukaan ylivelkaantumisen vaikutuksia on tärkeätä arvioida koko talouden tasolla ja velkaantumista rajoittavia toimia on valmisteltava koko talouden näkökulmasta.   Tämän vuoksi on perusteltua pyrkiä rakentamaan rekisteri, jolla parannetaan myös rahoitusvakauden valvonnasta vastaavien viranomaisten tiedonsaantia.  

 

Aiheeseen liittyviä lähteitä

Ministeri Häkkänen: Positiivinen luottotietorekisteri tukisi vastuullisempaa luottotoimintaa

Oikeusministeriön tiedote 4.9.2018:

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-hakkanen-positiivinen-luottotietorekisteri-tukisi-vastuullisempaa-luottotoimintaa

 

Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Kontkanen, Erkki; Lång, Jukka (2018-09-04)

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161002

 

Työryhmä selvittämään kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista

Valtiovarainministeriön tiedote 31.8.2018:

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-selvittamaan-kotitalouksen-velkaantumisen-rajoittamista

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat